Tất cả thư viện > Bài trích: 462

 1. Tất cả tạp chí (462)
 2. Y học thực hành (99)
 3. Y học thảm họa và bỏng (50)
 4. Dược học (39)
 5. Y học Việt Nam (30)
 6. Thông tin Bỏng (25)
 7. British J. of Surg. (24)
 8. Y dược học quân sự (18)
 9. Dân số và Phát triển (13)
 10. La Revue du Praticien (13)
 11. Nghiên cứu Y học (10)
 12. Y học dự phòng (9)
 13. Thông tin Y dược (8)
 14. Thông báo Kiểm nghiệm (7)
 15. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (7)
 16. Vệ sinh phòng dịch (6)
 17. Y học quân sự (6)
 18. Tập san Dược học (5)
 19. Tim mạch học Việt Nam (5)
 20. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (5)
 21. Ngoại khoa (4)
 22. Nội khoa (3)
 23. Dược liệu (3)
 24. Y học TP Hồ Chí Minh (3)
 25. Y tế công cộng (3)
 26. British journal of surgery (3)
 27. Annales de Pédiatrie (3)
 28. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (3)
 29. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 30. Thời sự Y dược học (2)
 31. Sinh lý học Việt Nam (2)
 32. Thông tin Y học cổ truyền (2)
 33. Y học lâm sàng (2)
 34. Tim mạch học (2)
 35. The New England journal of Medicine (2)
 36. Br. J. of Plastic Surgery (2)
 37. La Presse Médicale (2)
 38. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 39. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (2)
 40. Nội san Da liễu (1)
 41. Da liễu học Việt Nam (1)
 42. Nội san Điện quang (1)
 43. Nội san Y sinh hóa học (1)
 44. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (1)
 45. Hình thái học (1)
 46. Đông y (1)
 47. Y học cổ truyền (1)
 48. Nhãn khoa (1)
 49. Sản phụ khoa (1)
 50. Kiểm nghiệm thuốc (1)
 51. Xã hội học y tế (1)
 52. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 53. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 54. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 55. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 56. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 57. Tạp chí Dược học (1)
 58. Tạp chí Dược liệu (1)
 59. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (1)
 60. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 61. Công trình NCKH 1999 (1)
 62. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 63. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 64. La lettre du Rhumatologue (1)
 65. Annales des Pédiatrie (1)
 66. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 67. The American Surgeon (1)
 68. British Medical Journal (1)
 69. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 70. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 71. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (1)
 72. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (1)
 73. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)
 74. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)