Tất cả thư viện > Bài trích: 405

 1. Tất cả tạp chí (405)
 2. British J. of Surg. (97)
 3. La Revue du Praticien (77)
 4. Y học thực hành (43)
 5. Y học Việt Nam (20)
 6. Y dược học quân sự (16)
 7. Ngoại khoa (13)
 8. Hình thái học (11)
 9. Nghiên cứu Y học (10)
 10. Nội san Sinh lý học (8)
 11. Đông y (8)
 12. Thông tin Y dược (7)
 13. Sinh lý học Việt Nam (7)
 14. Y học TP Hồ Chí Minh (6)
 15. British journal of surgery (5)
 16. Nội san Y sinh hóa học (4)
 17. Y học quân sự (4)
 18. Y học dự phòng (4)
 19. The New England journal of Medicine (4)
 20. Br. J. of Plastic Surgery (4)
 21. The American Surgeon (4)
 22. Vệ sinh phòng dịch (3)
 23. La Presse Médicale (3)
 24. Nội khoa (2)
 25. Nhi khoa (2)
 26. Tư liệu Y học Quân sự (2)
 27. Y học thảm họa và bỏng (2)
 28. Thời sự Y dược học (2)
 29. Thông tin Bỏng (2)
 30. Y học lâm sàng (2)
 31. Thời sự Y học (2)
 32. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 33. Tạp chí Y học Thực hành (2)
 34. Syrgery (2)
 35. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 36. Da liễu học Việt Nam (1)
 37. Dược học (1)
 38. Nhãn khoa thực hành (1)
 39. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 40. Hóa sinh y dược học (1)
 41. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 42. Chính sách y tế (1)
 43. Sinh lý học (1)
 44. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 45. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 46. Surgery (1)
 47. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 48. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 49. Annales de Pédiatrie (1)
 50. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 51. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 52. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 53. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 54. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 55. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 56. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 57. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 58. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)