Tất cả thư viện > Bài trích: 172

 1. Tất cả tạp chí (172)
 2. Y học thực hành (24)
 3. Y học Việt Nam (21)
 4. Thông tin Y dược (14)
 5. The New England journal of Medicine (14)
 6. Nghiên cứu Y học (13)
 7. Y học TP Hồ Chí Minh (9)
 8. Y học lâm sàng (6)
 9. Thầy thuốc Việt Nam (6)
 10. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (6)
 11. Sản phụ khoa (5)
 12. Tim mạch học Việt Nam (5)
 13. Tim mạch học (5)
 14. La Revue du Praticien (4)
 15. Nội khoa (3)
 16. Y học quân sự (3)
 17. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 18. Thời sự Y dược học (2)
 19. Y dược học quân sự (2)
 20. Thời sự Y học (2)
 21. Y dược học lâm sàng (2)
 22. British J. of Surg. (2)
 23. Dược học (1)
 24. Ngoại khoa (1)
 25. Nhi khoa (1)
 26. Y học dự phòng (1)
 27. Sinh lý học Việt Nam (1)
 28. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 29. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 30. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 31. Kidney (1)
 32. The New England Juornal of Medicine (1)
 33. Journal of the American Society of Nephrology (1)
 34. La Revue de Médecine Interne (1)
 35. Annals of Internal Medicine (1)
 36. La Presse Médicale (1)
 37. Annales de Pédiatrie (1)
 38. Tạp chí Tim mạch học (1)
 39. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 40. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 41. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 42. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 43. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)