Tất cả thư viện > Bài trích: 365

 1. Tất cả tạp chí (365)
 2. Y học Việt Nam (80)
 3. Y học thực hành (51)
 4. British J. of Surg. (37)
 5. La Revue du Praticien (23)
 6. The New England journal of Medicine (22)
 7. Nghiên cứu Y học (17)
 8. La Presse Médicale (12)
 9. Nhi khoa (11)
 10. Nội khoa (10)
 11. Thông tin Y dược (10)
 12. Y học TP Hồ Chí Minh (7)
 13. Y dược học quân sự (7)
 14. Y học thảm họa và bỏng (4)
 15. Y học dự phòng (4)
 16. Semaine Des Hopitaux (4)
 17. The American Surgeon (4)
 18. Sản phụ khoa (3)
 19. Tạp chí Y học Việt Nam (3)
 20. Annals of Internal Medicine (3)
 21. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (3)
 22. Nội san Da liễu (2)
 23. Da liễu học Việt Nam (2)
 24. Nội san Sinh lý học (2)
 25. Ngoại khoa (2)
 26. Hình thái học (2)
 27. Thời sự Y dược học (2)
 28. Sinh lý học Việt Nam (2)
 29. Y học lâm sàng (2)
 30. Công trình nghiên cứu khoa học (2)
 31. La Revue de Médecine Interne (2)
 32. La Presse Médical (2)
 33. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 34. Dược học (1)
 35. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 36. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 37. Y học quân sự (1)
 38. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 39. Thông tin Bỏng (1)
 40. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 41. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 42. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (1)
 43. Tạp chí Dược học (1)
 44. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 45. The American Journal of Medicine (1)
 46. The New England Juornal of Medicine (1)
 47. British Journal Surgery (1)
 48. Y học Việt Nam số 6 và số 7 tập 248,249 chuyên đề truyền máu (1)
 49. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 50. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 51. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 52. La lettre du Rhumatologue (1)
 53. Annales de Pédiatrie (1)
 54. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 55. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 56. La Press Médicale (1)
 57. British Medical Journal (1)
 58. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (1)
 59. Y dược học lâm sàng 108 (1)