Tất cả thư viện > Bài trích: 4109

 1. Tất cả tạp chí (4109)
 2. Y học thực hành (679)
 3. Y học Việt Nam (585)
 4. British J. of Surg. (516)
 5. Thông tin Y dược (327)
 6. Ngoại khoa (189)
 7. Nghiên cứu Y học (160)
 8. Y dược học quân sự (111)
 9. La Presse Médicale (110)
 10. The New England journal of Medicine (97)
 11. Y học TP Hồ Chí Minh (95)
 12. British journal of surgery (94)
 13. Dược học (92)
 14. La Revue du Praticien (86)
 15. Nội khoa (74)
 16. Y học quân sự (61)
 17. Y dược học lâm sàng 108 (49)
 18. Y học lâm sàng (46)
 19. The American Surgeon (39)
 20. Tai mũi họng Việt Nam (36)
 21. Semaine Des Hopitaux (36)
 22. Nội san Y sinh hóa học (25)
 23. La Revue de Médecine Interne (25)
 24. Dược liệu (21)
 25. Thầy thuốc Việt Nam (20)
 26. Tạp chí Dược học (20)
 27. Sản phụ khoa (19)
 28. Gan mật Việt Nam (19)
 29. Y học cổ truyền (18)
 30. Thời sự Y dược học (17)
 31. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (16)
 32. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (15)
 33. Da liễu học Việt Nam (14)
 34. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (12)
 35. Thời sự Y học (11)
 36. Đông y (10)
 37. Y học dự phòng (10)
 38. Y dược học lâm sàng (10)
 39. Annals of Internal Medicine (10)
 40. Nội san Điện quang (9)
 41. Tiêu hóa Việt Nam (9)
 42. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (9)
 43. Hình thái học (8)
 44. Sinh lý học Việt Nam (8)
 45. La Press Médicale (8)
 46. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (8)
 47. Nội san Da liễu (7)
 48. Nhãn khoa (7)
 49. Thông tin Y học cổ truyền (7)
 50. Tạp chí Y học Việt Nam (7)
 51. Annales de Pédiatrie (7)
 52. Revue des Maladies Respiratoires (7)
 53. Nhi khoa (6)
 54. Châm cứu Việt Nam (6)
 55. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (6)
 56. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (6)
 57. La Revue du Practicien (6)
 58. Br. J. of Plastic Surgery (6)
 59. Vệ sinh phòng dịch (5)
 60. Răng hàm mặt (5)
 61. Hóa sinh y dược học (5)
 62. Dinh dưỡng và Thực phẩm (5)
 63. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (5)
 64. Tạp chí Nghiên cứu y học (5)
 65. Tạp chí Y học Thực hành (5)
 66. The British Journal of Surgery (5)
 67. British Medical Journal (5)
 68. Điện quang Việt Nam (4)
 69. Surgery (4)
 70. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (4)
 71. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (4)
 72. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 73. Nội san Sinh lý học (3)
 74. Nội san bệnh lao và phổi (3)
 75. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (3)
 76. Nội san Phụ sản (3)
 77. Nhãn khoa Việt Nam (3)
 78. Tạp chí Dược liệu (3)
 79. Thông tin y học (3)
 80. Sinh lý học (3)
 81. Hóa sinh y học (3)
 82. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 83. Médecine Science (3)
 84. la Revue de Mesdecine Interne (3)
 85. Nhãn khoa thực hành (2)
 86. Y học thảm họa và bỏng (2)
 87. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (2)
 88. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (2)
 89. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (2)
 90. Lao và bệnh phổi (2)
 91. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 92. Kidney (2)
 93. y dược học (2)
 94. Journal of Ultrasound in Medicine (2)
 95. The New England Juornal of Medicine (2)
 96. Médecine Sciences (2)
 97. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (2)
 98. Revue Medicale (2)
 99. La revue du Médecine Interne (2)
 100. Y Học Việt Nam tháng 4 (2)
 101. La Presse Médical (2)
 102. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (2)
 103. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (2)
 104. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 105. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 106. Cấp cứu hồi sức (1)
 107. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 108. Nội san Đại học Quân y (1)
 109. Nội thương (1)
 110. Thông báo dược liệu (1)
 111. Bệnh Lao và Phổi (1)
 112. Truyền nhiễm (1)
 113. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 114. Nội san Y học Quân sự (1)
 115. Tim mạch học Việt Nam (1)
 116. Nghiên cứu học (1)
 117. Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 118. Thông tin Đông y (1)
 119. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 120. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 121. Gây mê và Hồi sức (1)
 122. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 123. Giáo dục sức khỏe (1)
 124. Thông tin Y dược học cổ truyền (1)
 125. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 126. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 127. Tim mạch học (1)
 128. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 129. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu (1)
 130. Y học V iệt Nam (1)
 131. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 132. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 133. Tạp chí Y Dược học (1)
 134. Tạp chí thông tin y dược (1)
 135. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (1)
 136. Y học Thự hành (1)
 137. The American Journal of Medicine (1)
 138. Y dược học quân y (1)
 139. The British Journal Surgery (1)
 140. The New England Juornal Medicine (1)
 141. British Journal of Sugery (1)
 142. Y học việt namChuyên đề Giải phẫu bệnh (1)
 143. Y dược (1)
 144. Britíh journal of Surgery (1)
 145. Mục lục tạp chí châm cứu (1)
 146. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 147. La lettre du Rhumatologue (1)
 148. Medical Progress (1)
 149. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 150. Annales des Pédiatrie (1)
 151. Nội san Sản phụ khoa (1)
 152. Semaine des Hopitauxn (1)
 153. Nội san Phụ khoa (1)
 154. a revue du praticien (1)
 155. La Revue du Praticen (1)
 156. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 157. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 158. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 159. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (1)
 160. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)