Tất cả thư viện > Bài trích: 397

 1. Tất cả tạp chí (397)
 2. Y học thực hành (52)
 3. The New England journal of Medicine (40)
 4. La Revue du Praticien (38)
 5. Y học dự phòng (34)
 6. Y học Việt Nam (30)
 7. La Presse Médicale (28)
 8. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (27)
 9. Tạp chí Y học Thực hành (13)
 10. La Revue de Médecine Interne (11)
 11. Vệ sinh phòng dịch (10)
 12. British J. of Surg. (9)
 13. Annals of Internal Medicine (8)
 14. Y học quân sự (7)
 15. Thông tin Y dược (5)
 16. y dược học (5)
 17. Semaine Des Hopitaux (5)
 18. Đông y (4)
 19. Thời sự Y dược học (4)
 20. La Press Médicale (4)
 21. Nội san Da liễu (3)
 22. Nội khoa (3)
 23. Y học cổ truyền (3)
 24. Nhi khoa (3)
 25. Tạp chí y học dự phòng (3)
 26. Tạp chí Y học Việt Nam (3)
 27. La Presse Médicale: Infectiologie (3)
 28. Dược học (2)
 29. Y dược học quân sự (2)
 30. Y học lâm sàng (2)
 31. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 32. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (2)
 33. La Prese Médicale (2)
 34. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (2)
 35. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 36. Nội san Y sinh hóa học (1)
 37. Nội san Đại học Quân y (1)
 38. Ngoại khoa (1)
 39. Dược liệu (1)
 40. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 41. Y học thảm họa và bỏng (1)
 42. Nghiên cứu Y học (1)
 43. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 44. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 45. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 46. Sinh lý học (1)
 47. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 48. British journal of surgery (1)
 49. The New England Juornal of Medicine (1)
 50. Y tế thực hành (1)
 51. La Revue du Practicien (1)
 52. Revue Medicale (1)
 53. Annales de Pédiatrie (1)
 54. La revue du Médecine Interne (1)
 55. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 56. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 57. revue Pharmaceutique (1)
 58. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)
 59. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 60. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 61. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)