Tất cả thư viện > Bài trích: 2267

 1. Tất cả tạp chí (2267)
 2. British J. of Surg. (977)
 3. Y học thực hành (185)
 4. The American Surgeon (147)
 5. British journal of surgery (137)
 6. Ngoại khoa (95)
 7. Y học Việt Nam (90)
 8. La Revue du Praticien (80)
 9. La Presse Médicale (76)
 10. Nội khoa (70)
 11. The New England journal of Medicine (46)
 12. Y dược học quân sự (20)
 13. Thông tin Y dược (19)
 14. Y học TP Hồ Chí Minh (18)
 15. La Revue de Médecine Interne (17)
 16. Nhi khoa (14)
 17. Y học quân sự (14)
 18. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (14)
 19. Annals of Internal Medicine (14)
 20. Semaine Des Hopitaux (13)
 21. Tạp chí Y học Thực hành (12)
 22. Annales de Pédiatrie (12)
 23. Tạp chí y học dự phòng (10)
 24. Đông y (7)
 25. La Revue du Practicien (7)
 26. Br. J. of Plastic Surgery (7)
 27. Revue Medicale (7)
 28. Y học dự phòng (6)
 29. Thầy thuốc Việt Nam (6)
 30. La Reve de Médecine Interne (6)
 31. Dược học (5)
 32. Thông tin Bỏng (5)
 33. Y học lâm sàng (5)
 34. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (5)
 35. La Presse Médical (5)
 36. La Lettre de l''Infectiologue (5)
 37. Vệ sinh phòng dịch (4)
 38. Y học thảm họa và bỏng (4)
 39. Gan mật Việt Nam (4)
 40. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (4)
 41. y dược học (4)
 42. The British Journal of Surgery (4)
 43. Y dược học lâm sàng 108 (4)
 44. Nghiên cứu Y học (3)
 45. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (3)
 46. Surgery (3)
 47. La Press Médicale (3)
 48. Nội san Y sinh hóa học (2)
 49. Nội san Sinh lý học (2)
 50. Dược liệu (2)
 51. Hình thái học (2)
 52. Sinh lý học Việt Nam (2)
 53. Tiêu hóa Việt Nam (2)
 54. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (2)
 55. Tạp chí Y học Việt Nam (2)
 56. Tạp chí châm cứu Việt Nam (2)
 57. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (2)
 58. Tạp chí Y Dược học quân sự (2)
 59. Syrgery (2)
 60. Revue du Rhumatisme edition Francaise (2)
 61. La Presse Médicale: Infectiologie (2)
 62. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 63. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (2)
 64. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 65. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (2)
 66. Nội san Điện quang (1)
 67. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (1)
 68. Thông tin Nhi khoa (1)
 69. Tập san Dược học (1)
 70. Y học cổ truyền (1)
 71. Sản phụ khoa (1)
 72. Châm cứu Việt Nam (1)
 73. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 74. Thông tin Đông y (1)
 75. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 76. Thông tin y học (1)
 77. Nội san lao và bệnh phổi (1)
 78. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (1)
 79. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (1)
 80. Y học VN (1)
 81. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 82. Tạp chí thông tin y dược (1)
 83. The New England Juornal of Medicine (1)
 84. Y dược học quân y (1)
 85. Journal of Orthpaedic Science (1)
 86. British Journal of Sugery (1)
 87. ruBaAThe New England Journal of Medicine (1)
 88. Y tế thực hành (1)
 89. Médecine Science (1)
 90. La lettre du Rhumatologue (1)
 91. Medical Progress (1)
 92. Annales des Pédiatrie (1)
 93. La revue du Médecine Interne (1)
 94. Nội san Sản phụ khoa (1)
 95. British Medical Journal (1)
 96. Semaine des Hopitauxn (1)
 97. La Revue Praticien (1)
 98. a revue du praticien (1)
 99. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 100. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)