Tất cả thư viện > Bài trích: 706

 1. Tất cả tạp chí (706)
 2. Y học thực hành (199)
 3. Y học Việt Nam (110)
 4. Tim mạch học Việt Nam (44)
 5. Nội khoa (39)
 6. Y học quân sự (34)
 7. Y dược học quân sự (34)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (27)
 9. Thông tin Y dược (26)
 10. Tim mạch học (19)
 11. Y dược học lâm sàng 108 (19)
 12. Nghiên cứu Y học (15)
 13. La Revue du Praticien (13)
 14. Dược học (10)
 15. Y học lâm sàng (8)
 16. Sinh lý học Việt Nam (6)
 17. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (6)
 18. La Presse Médicale (6)
 19. Thông tin Y học cổ truyền (5)
 20. La Revue du Practicien (5)
 21. Tạp chí Dược học (4)
 22. Semaine Des Hopitaux (4)
 23. Y học dự phòng (3)
 24. Dinh dưỡng và Thực phẩm (3)
 25. Thầy thuốc Việt Nam (3)
 26. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (3)
 27. British J. of Surg. (3)
 28. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 29. The New England journal of Medicine (3)
 30. Kidney (3)
 31. Vệ sinh phòng dịch (2)
 32. Y học cổ truyền (2)
 33. Châm cứu Việt Nam (2)
 34. Nội san Phụ sản (2)
 35. Y tế công cộng (2)
 36. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (2)
 37. Y dược học lâm sàng (2)
 38. Y học cổ truyền Việt Nam (2)
 39. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 40. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 41. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (2)
 42. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (2)
 43. Nội san Y sinh hóa học (1)
 44. Nội san Sinh lý học (1)
 45. Ngoại khoa (1)
 46. Tập san Nội khoa (1)
 47. Đông y (1)
 48. Sản phụ khoa (1)
 49. Thời sự Y dược học (1)
 50. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 51. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (1)
 52. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 53. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 54. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 55. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 56. Tạp chí Sinh lý học (1)
 57. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 58. The New England Juornal of Medicine (1)
 59. Kidney International (1)
 60. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 61. Annals of Internal Medicine (1)
 62. Revue Medicale (1)
 63. Annales de Pédiatrie (1)
 64. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 65. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (1)
 66. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)
 67. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)