Tất cả thư viện > Bài trích: 1115

 1. Tất cả tạp chí (1115)
 2. Y học thực hành (161)
 3. Y học Việt Nam (143)
 4. La Revue du Praticien (77)
 5. British J. of Surg. (73)
 6. La Presse Médicale (47)
 7. Thông tin Y dược (43)
 8. Nghiên cứu Y học (39)
 9. Nội khoa (38)
 10. Y học dự phòng (38)
 11. Vệ sinh phòng dịch (28)
 12. The New England journal of Medicine (27)
 13. La Revue de Médecine Interne (27)
 14. Y dược học quân sự (25)
 15. Y học quân sự (23)
 16. Nội san Y sinh hóa học (19)
 17. Y học TP Hồ Chí Minh (14)
 18. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (13)
 19. Annals of Internal Medicine (13)
 20. Da liễu học Việt Nam (11)
 21. Sản phụ khoa (11)
 22. Dược học (10)
 23. Dược liệu (10)
 24. Nội san Da liễu (9)
 25. Nhi khoa (8)
 26. La Reve de Médecine Interne (8)
 27. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (7)
 28. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (7)
 29. Nội san Sinh lý học (6)
 30. Ngoại khoa (6)
 31. Tai mũi họng Việt Nam (6)
 32. Y dược học lâm sàng 108 (6)
 33. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (6)
 34. Thông tin Bỏng (5)
 35. La lettre du Rhumatologue (5)
 36. Nội san Đại học Quân y (4)
 37. Truyền nhiễm (4)
 38. Y học thảm họa và bỏng (4)
 39. Thông tin y học (4)
 40. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (4)
 41. Semaine Des Hopitaux (4)
 42. Annales de Pédiatrie (4)
 43. The American Surgeon (4)
 44. La Presse Médical (4)
 45. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (4)
 46. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (4)
 47. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (4)
 48. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (4)
 49. Sinh lý học Việt Nam (3)
 50. Y học lâm sàng (3)
 51. Revue du Rhumatisme edition Francaise (3)
 52. La Press Médicale (3)
 53. British Medical Journal (3)
 54. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (3)
 55. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (3)
 56. Bệnh Lao và Phổi (2)
 57. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 58. Thông tin Y học cổ truyền (2)
 59. Thời sự Y học (2)
 60. Tạp chí Dược học (2)
 61. Sinh lý học (2)
 62. Hóa sinh y học (2)
 63. The New England Juornal of Medicine (2)
 64. The British Journal of Surgery (2)
 65. la Revue de Mesdecine Interne (2)
 66. La revue du Médecine Interne (2)
 67. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (2)
 68. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 69. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 70. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (1)
 71. Nhãn khoa thực hành (1)
 72. Thông báo dược liệu (1)
 73. Nhãn khoa (1)
 74. Nội san Y học Quân sự (1)
 75. Hóa sinh y dược học (1)
 76. Tim mạch học Việt Nam (1)
 77. Thời sự Y dược học (1)
 78. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 79. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 80. Y tế công cộng (1)
 81. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 82. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 83. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 84. Thầy thuốc Việt Nam (1)
 85. Gan mật Việt Nam (1)
 86. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 87. Y dược học lâm sàng (1)
 88. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 89. Tạp chí Dược liệu (1)
 90. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 91. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 92. Y học V iệt Nam (1)
 93. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 94. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 95. Journal of Ultrasound in Medicine (1)
 96. Médecine Sciences (1)
 97. Surgery (1)
 98. Médecine Science (1)
 99. Le Concours Médical (1)
 100. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 101. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 102. Revue Medicale (1)
 103. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 104. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 105. La Prese Médicale (1)
 106. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 107. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 108. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 109. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 110. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 111. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 112. La Revue du Praticen (1)
 113. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 114. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 115. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)