Tất cả thư viện > Bài trích: 351

 1. Tất cả tạp chí (351)
 2. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (49)
 3. Y học thực hành (43)
 4. Y học Việt Nam (27)
 5. Y dược học quân sự (18)
 6. La Presse Médicale (17)
 7. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (15)
 8. Vệ sinh phòng dịch (14)
 9. La Revue du Praticien (13)
 10. The New England journal of Medicine (11)
 11. Dược học (9)
 12. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (8)
 13. Nghiên cứu Y học (8)
 14. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (8)
 15. Thông tin Y dược (7)
 16. Y học dự phòng (7)
 17. Tạp chí Y học Thực hành (7)
 18. Y học quân sự (6)
 19. British J. of Surg. (6)
 20. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (6)
 21. Médecine et Maladies Infectieuses (5)
 22. Y học TP Hồ Chí Minh (4)
 23. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (4)
 24. Semaine Des Hopitaux (4)
 25. Nội khoa (3)
 26. Thời sự Y dược học (3)
 27. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (3)
 28. Annales de Pédiatrie (3)
 29. The American Surgeon (3)
 30. Ngoại khoa (2)
 31. Dược liệu (2)
 32. Đông y (2)
 33. Sản phụ khoa (2)
 34. Tạp chí Dược học (2)
 35. Sinh lý học (2)
 36. Tạp chí Y học Việt Nam (2)
 37. La Press Médicale (2)
 38. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (2)
 39. Tập san Dược học (1)
 40. Truyền nhiễm (1)
 41. Nội san Y học Quân sự (1)
 42. Y học lâm sàng (1)
 43. Gan mật Việt Nam (1)
 44. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 45. Tạp chí y học dự phòng (1)
 46. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 47. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 48. British journal of surgery (1)
 49. Tạp chí Y tế dự phòng (1)
 50. La Revue de Médecine Interne (1)
 51. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 52. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 53. La Presse Médical (1)
 54. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 55. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 56. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 57. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 58. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 59. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (1)
 60. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)