Tất cả thư viện > Bài trích: 1483

 1. Tất cả tạp chí (1483)
 2. Y học thực hành (226)
 3. Y học dự phòng (202)
 4. Y học Việt Nam (173)
 5. Dược học (90)
 6. Nghiên cứu Y học (66)
 7. Thông tin Y dược (60)
 8. Vệ sinh phòng dịch (60)
 9. Y dược học quân sự (53)
 10. Y học quân sự (46)
 11. Y học TP Hồ Chí Minh (34)
 12. La Revue du Praticien (30)
 13. Gan mật Việt Nam (26)
 14. Nội khoa (22)
 15. La Presse Médicale (22)
 16. Nội san Y sinh hóa học (21)
 17. Y học lâm sàng (19)
 18. British J. of Surg. (18)
 19. Thông báo Kiểm nghiệm (17)
 20. Ngoại khoa (15)
 21. Dược liệu (14)
 22. Thời sự Y dược học (14)
 23. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (14)
 24. Tạp chí Dược học (12)
 25. Nhãn khoa (10)
 26. The New England journal of Medicine (10)
 27. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (10)
 28. Kiểm nghiệm thuốc (8)
 29. Thời sự Y học (8)
 30. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (8)
 31. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (8)
 32. Y dược học lâm sàng 108 (7)
 33. Nhi khoa (6)
 34. Hóa sinh y dược học (6)
 35. Thầy thuốc Việt Nam (6)
 36. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (6)
 37. Da liễu học Việt Nam (5)
 38. Tạp chí Y học Thực hành (5)
 39. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (5)
 40. Đông y (4)
 41. Y học cổ truyền (4)
 42. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (4)
 43. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (4)
 44. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (4)
 45. Công trình nghiên cứu khoa học (4)
 46. Y dược học lâm sàng (4)
 47. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 48. Nội san Sinh lý học (3)
 49. Tập san Dược học (3)
 50. Bệnh Lao và Phổi (3)
 51. Tai mũi họng Việt Nam (3)
 52. Thông tin Y học cổ truyền (3)
 53. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (3)
 54. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (3)
 55. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 56. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (3)
 57. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (3)
 58. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (2)
 59. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (2)
 60. Nhãn khoa Việt Nam (2)
 61. Tạp chí Nghiên cứu y học (2)
 62. La Presse Médical (2)
 63. British Medical Journal (2)
 64. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (2)
 65. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (2)
 66. Nội san Da liễu (1)
 67. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (1)
 68. Nội san Đại học Quân y (1)
 69. Truyền nhiễm (1)
 70. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 71. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (1)
 72. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 73. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 74. Nội san Y học Quân sự (1)
 75. Sinh lý học Việt Nam (1)
 76. Kiểm nghiệm (1)
 77. Vệ sinh dịch tễ (1)
 78. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 79. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 80. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (1)
 81. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 82. Tạp chí Dược liệu (1)
 83. Tim mạch học (1)
 84. Tạp chí y học dự phòng (1)
 85. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (1)
 86. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 87. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 88. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 89. Tạp chí thông tin y dược (1)
 90. Kidney (1)
 91. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 92. British journal of surgery (1)
 93. The New England Juornal of Medicine (1)
 94. La Revue du Practicien (1)
 95. La Revue de Médecine Interne (1)
 96. Y tế dự phòng (1)
 97. Médecine Science (1)
 98. Annals of Internal Medicine (1)
 99. Semaine Des Hopitaux (1)
 100. The American Surgeon (1)
 101. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (1)
 102. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 103. Dược Học tháng 3 (1)
 104. Tạp chí dược học tháng 4 (1)
 105. Thông tin Y học Quân sự (1)
 106. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 107. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)
 108. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)