Tất cả thư viện > Bài trích: 1037

 1. Tất cả tạp chí (1037)
 2. Y học thực hành (272)
 3. Y học Việt Nam (115)
 4. Y học dự phòng (91)
 5. Thông tin Y dược (67)
 6. Nghiên cứu Y học (51)
 7. Y dược học quân sự (50)
 8. La Presse Médicale (46)
 9. Y học quân sự (45)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (32)
 11. Vệ sinh phòng dịch (30)
 12. The New England journal of Medicine (21)
 13. Thời sự Y dược học (19)
 14. Dân số và Phát triển (14)
 15. Annales de Pédiatrie (12)
 16. La Revue du Praticien (11)
 17. Y tế công cộng (10)
 18. British J. of Surg. (9)
 19. Annals of Internal Medicine (9)
 20. Dược học (8)
 21. Nội san Da liễu (7)
 22. Da liễu học Việt Nam (7)
 23. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (7)
 24. Y học thảm họa và bỏng (6)
 25. Y học lâm sàng (6)
 26. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (6)
 27. Ngoại khoa (5)
 28. Giáo dục sức khỏe (5)
 29. Dân số & phát triển (5)
 30. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (4)
 31. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (4)
 32. Nội khoa (3)
 33. Tạp chí Dược học (3)
 34. Nội san lao và bệnh phổi (3)
 35. Semaine Des Hopitaux (3)
 36. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (3)
 37. Nội san Y sinh hóa học (2)
 38. Dược liệu (2)
 39. Bệnh Lao và Phổi (2)
 40. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 41. Sinh lý học Việt Nam (2)
 42. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 43. Xã hội học y tế (2)
 44. Thời sự Y học (2)
 45. Thầy thuốc Việt Nam (2)
 46. Lao và bệnh phổi (2)
 47. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (2)
 48. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (2)
 49. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (1)
 50. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 51. Gan mật Việt Nam (1)
 52. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 53. Chính sách y tế (1)
 54. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 55. Tuyển tập công trình 1997 (1)
 56. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học ngành y tế 1991 (1)
 57. Y học VN (1)
 58. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 59. Tạp chí thực hành (1)
 60. y dược học (1)
 61. La Revue de Médecine Interne (1)
 62. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 63. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 64. La Presse Médical (1)
 65. La Prese Médicale (1)
 66. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 67. La Press Médicale (1)
 68. British Medical Journal (1)
 69. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 70. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 71. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 72. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (1)