Tất cả thư viện > Bài trích: 884

 1. Tất cả tạp chí (884)
 2. Y học thực hành (218)
 3. Y học Việt Nam (75)
 4. Dinh dưỡng và Thực phẩm (72)
 5. Y học dự phòng (49)
 6. Vệ sinh phòng dịch (44)
 7. Nhi khoa (40)
 8. Nghiên cứu Y học (39)
 9. La Revue du Praticien (31)
 10. British J. of Surg. (29)
 11. Thông tin Y dược (27)
 12. The New England journal of Medicine (19)
 13. Y dược học quân sự (16)
 14. Nội san Y sinh hóa học (15)
 15. Y học TP Hồ Chí Minh (12)
 16. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (12)
 17. Nội san Sinh lý học (11)
 18. Médecine Sciences (10)
 19. Dược học (9)
 20. Annales de Pédiatrie (9)
 21. Y học lâm sàng (7)
 22. Thầy thuốc Việt Nam (7)
 23. La Presse Médicale (7)
 24. Giáo dục sức khỏe (6)
 25. Tạp chí Y học Thực hành (6)
 26. Hình thái học (5)
 27. Y học quân sự (5)
 28. Y tế công cộng (5)
 29. The American Surgeon (5)
 30. Sinh lý học Việt Nam (4)
 31. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (4)
 32. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (4)
 33. British Medical Journal (4)
 34. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (4)
 35. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (4)
 36. Đông y (3)
 37. Y học thảm họa và bỏng (3)
 38. Công trình nghiên cứu khoa học (3)
 39. Annals of Internal Medicine (3)
 40. Medical Progress (3)
 41. Nội khoa (2)
 42. Y học cổ truyền (2)
 43. Xã hội học y tế (2)
 44. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (2)
 45. Tạp chí y học dự phòng (2)
 46. Tạp chí Y Dược học quân sự (2)
 47. British journal of surgery (2)
 48. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 49. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 50. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (2)
 51. Nội san Da liễu (1)
 52. Da liễu học Việt Nam (1)
 53. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 54. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 55. Hóa sinh y dược học (1)
 56. Thời sự Y dược học (1)
 57. Châm cứu Việt Nam (1)
 58. Nghiên cứu học (1)
 59. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 60. Dân số và Phát triển (1)
 61. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 62. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 63. Tạp chí Dược học (1)
 64. Sinh lý học (1)
 65. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 66. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 67. Thảm hoạ bỏng (1)
 68. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 69. y dược học (1)
 70. The New England Juornal of Medicine (1)
 71. Y dược học quân y (1)
 72. Y dược quân sự (1)
 73. La Revue du Practicien (1)
 74. Médecine Science (1)
 75. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 76. Semaine Des Hopitaux (1)
 77. La lettre du Rhumatologue (1)
 78. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 79. Annales des Pédiatrie (1)
 80. La Press Médicale (1)
 81. a revue du praticien (1)
 82. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 83. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 84. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)
 85. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)