Tất cả thư viện > Bài trích: 1812

 1. Tất cả tạp chí (1812)
 2. Y học thực hành (280)
 3. British J. of Surg. (219)
 4. Y học Việt Nam (217)
 5. Dược học (112)
 6. Y học quân sự (87)
 7. Y học dự phòng (86)
 8. Nghiên cứu Y học (84)
 9. Thông tin Y dược (66)
 10. Y dược học quân sự (62)
 11. Y học TP Hồ Chí Minh (43)
 12. Ngoại khoa (39)
 13. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (26)
 14. Y học thảm họa và bỏng (24)
 15. La Revue du Praticien (24)
 16. Y dược học lâm sàng 108 (22)
 17. Nội khoa (18)
 18. Tạp chí Dược học (14)
 19. Nội san Y sinh hóa học (13)
 20. Dược liệu (13)
 21. Nhi khoa (13)
 22. Thời sự Y dược học (13)
 23. Thông báo Kiểm nghiệm (12)
 24. Sinh lý học Việt Nam (12)
 25. Thời sự Y học (11)
 26. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (10)
 27. Nội san Sinh lý học (9)
 28. Y học lâm sàng (9)
 29. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (9)
 30. Da liễu học Việt Nam (7)
 31. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (7)
 32. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (7)
 33. Nội san Da liễu (6)
 34. Hình thái học (6)
 35. Vệ sinh phòng dịch (6)
 36. Tim mạch học Việt Nam (6)
 37. Y tế công cộng (6)
 38. Y Học Việt Nam tháng 4 (6)
 39. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (6)
 40. Hóa sinh y dược học (5)
 41. Châm cứu Việt Nam (5)
 42. Dinh dưỡng và Thực phẩm (5)
 43. Dân số và Phát triển (5)
 44. British journal of surgery (5)
 45. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (5)
 46. The American Surgeon (5)
 47. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (5)
 48. Nội san Điện quang (4)
 49. Răng hàm mặt (4)
 50. Thông tin Bỏng (4)
 51. Kiểm nghiệm thuốc (4)
 52. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (4)
 53. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (4)
 54. Br. J. of Plastic Surgery (4)
 55. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (4)
 56. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (4)
 57. Đông y (3)
 58. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (3)
 59. Kiểm nghiệm (3)
 60. Y dược học lâm sàng (3)
 61. Tạp chí y học dự phòng (3)
 62. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 63. The New England journal of Medicine (3)
 64. Y học Việt Nam tháng 8 (3)
 65. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (3)
 66. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (3)
 67. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 68. Thông tin Y học cổ truyền (2)
 69. Tiêu hóa Việt Nam (2)
 70. Giáo dục sức khỏe (2)
 71. Công trình nghiên cứu khoa học (2)
 72. Nhãn khoa Việt Nam (2)
 73. Tạp chí Dược liệu (2)
 74. Sinh lý học (2)
 75. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (2)
 76. Tạp chí Y Dược học quân sự (2)
 77. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (2)
 78. La Presse Médicale (2)
 79. Semaine Des Hopitaux (2)
 80. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (2)
 81. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 82. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (2)
 83. Dược Học tháng 3 (2)
 84. Thông tin Y học Quân sự (2)
 85. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (2)
 86. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (2)
 87. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 88. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 89. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 90. Cấp cứu hồi sức (1)
 91. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (1)
 92. Nội san Đại học Quân y (1)
 93. Y học cổ truyền (1)
 94. Bệnh Lao và Phổi (1)
 95. Nhãn khoa (1)
 96. Sản phụ khoa (1)
 97. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (1)
 98. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 99. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 100. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 101. Nội san Phụ sản (1)
 102. Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 103. Thông tin Đông y (1)
 104. Xã hội học y tế (1)
 105. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 106. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (1)
 107. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 108. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 109. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (1)
 110. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 111. Hội nghị khoa học lần thứ 6 (1)
 112. Tim mạch học (1)
 113. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (1)
 114. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học (1)
 115. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 116. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 117. Tạp chí Nghiên cứu y học (1)
 118. Tạp chí thông tin y dược (1)
 119. Tạp chí Y tế dự phòng (1)
 120. Surgery (1)
 121. Médecine Science (1)
 122. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 123. Annales de Pédiatrie (1)
 124. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 125. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 126. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 127. Sinhl ý học (1)
 128. Tạp chí Y (1)
 129. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 130. Tạp chí dược học tháng 4 (1)
 131. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 132. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 133. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 134. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 135. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (1)
 136. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (1)
 137. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 138. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 139. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)