Tất cả thư viện > Bài trích: 187

 1. Tất cả tạp chí (187)
 2. Y học thực hành (35)
 3. British J. of Surg. (25)
 4. Dược học (21)
 5. Y học Việt Nam (14)
 6. Y học dự phòng (9)
 7. Nghiên cứu Y học (9)
 8. La Revue du Praticien (7)
 9. Vệ sinh phòng dịch (6)
 10. Thông tin Y dược (5)
 11. Y học TP Hồ Chí Minh (5)
 12. Nội san Y sinh hóa học (4)
 13. Y học quân sự (4)
 14. The New England journal of Medicine (4)
 15. Thông báo Kiểm nghiệm (3)
 16. Y dược học quân sự (3)
 17. La Presse Médicale (3)
 18. Nội khoa (2)
 19. Ngoại khoa (2)
 20. Thông tin Y học cổ truyền (2)
 21. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 22. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 23. Thông tin Bỏng (1)
 24. Kiểm nghiệm thuốc (1)
 25. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (1)
 26. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (1)
 27. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 28. Tạp chí (1)
 29. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 30. Revue Medicale (1)
 31. Semaine Des Hopitaux (1)
 32. La revue du Médecine Interne (1)
 33. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 34. a revue du praticien (1)
 35. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 36. Tạp chí dược học tháng 4 (1)
 37. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 38. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (1)
 39. Y dược học lâm sàng 108 (1)
 40. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (1)
 41. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)
 42. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)