Tất cả thư viện > Bài trích: 768

 1. Tất cả tạp chí (768)
 2. British J. of Surg. (91)
 3. Y học thực hành (83)
 4. La Revue du Praticien (65)
 5. Dược học (63)
 6. Y học Việt Nam (45)
 7. Nghiên cứu Y học (25)
 8. Thông tin Y dược (23)
 9. La Presse Médicale (23)
 10. The New England journal of Medicine (20)
 11. Y dược học quân sự (18)
 12. Dược liệu (17)
 13. Y học quân sự (14)
 14. Y học TP Hồ Chí Minh (14)
 15. Tạp chí Dược học (12)
 16. Semaine Des Hopitaux (12)
 17. Y học lâm sàng (9)
 18. The American Surgeon (9)
 19. Nội khoa (8)
 20. Vệ sinh phòng dịch (7)
 21. Đông y (6)
 22. Thời sự Y dược học (6)
 23. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (6)
 24. Br. J. of Plastic Surgery (6)
 25. Thông báo Kiểm nghiệm (5)
 26. Ngoại khoa (5)
 27. Y học dự phòng (5)
 28. Thầy thuốc Việt Nam (5)
 29. La Revue du Practicien (5)
 30. La Revue de Médecine Interne (5)
 31. Annals of Internal Medicine (5)
 32. Y dược học lâm sàng 108 (5)
 33. Tim mạch học Việt Nam (4)
 34. Tim mạch học (4)
 35. Tạp chí Nghiên cứu y học (4)
 36. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (4)
 37. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (4)
 38. Da liễu học Việt Nam (3)
 39. Nội san Y sinh hóa học (3)
 40. Tập san Dược học (3)
 41. Hình thái học (3)
 42. Thời sự Y học (3)
 43. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (3)
 44. Tạp chí Y học Thực hành (3)
 45. Medical Progress (3)
 46. Annales de Pédiatrie (3)
 47. British Medical Journal (3)
 48. Cấp cứu hồi sức (2)
 49. Nhãn khoa thực hành (2)
 50. Nhi khoa (2)
 51. Răng hàm mặt (2)
 52. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 53. Sinh lý học Việt Nam (2)
 54. Kiểm nghiệm thuốc (2)
 55. Dân số và Phát triển (2)
 56. Tạp chí Dược liệu (2)
 57. Tạp chí y học dự phòng (2)
 58. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 59. Tạp chí Y Dược học quân sự (2)
 60. British journal of surgery (2)
 61. Médecine Science (2)
 62. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 63. La lettre du Rhumatologue (2)
 64. Revue du Rhumatisme edition Francaise (2)
 65. Y Học Việt Nam tháng 4 (2)
 66. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 67. La Reve de Médecine Interne (2)
 68. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (2)
 69. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (2)
 70. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (2)
 71. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (2)
 72. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (2)
 73. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (2)
 74. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 75. Nội san Sinh lý học (1)
 76. Y học cổ truyền (1)
 77. Bệnh Lao và Phổi (1)
 78. Y học thảm họa và bỏng (1)
 79. Châm cứu Việt Nam (1)
 80. Thông tin Bỏng (1)
 81. Xã hội học y tế (1)
 82. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 83. Y dược học lâm sàng (1)
 84. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 85. Thông tin y học (1)
 86. Sinh lý học (1)
 87. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 88. Tạp chí thông tin y dược (1)
 89. Y học thảm hoạ bỏng (1)
 90. y dược học (1)
 91. Y dược học quân y (1)
 92. The British Journal of Surgery (1)
 93. Y học Việt Nam số 11/2003 (1)
 94. Chuyên đề bỏng (1)
 95. Ngiên cứu y học (1)
 96. Surgery (1)
 97. Y tế dự phòng (1)
 98. Le Concours Médical (1)
 99. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 100. La Press Médicale (1)
 101. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (1)
 102. Sinhl ý học (1)
 103. Tạp chí Y (1)
 104. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 105. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 106. Tạp chí dược học tháng 4 (1)
 107. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 108. Y học Dược học Quân sự (1)
 109. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 110. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 111. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 112. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 113. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (1)
 114. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (1)
 115. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (1)
 116. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)