Tất cả thư viện > Bài trích: 402

 1. Tất cả tạp chí (402)
 2. British J. of Surg. (92)
 3. Y học thực hành (42)
 4. La Revue du Praticien (34)
 5. Y học Việt Nam (33)
 6. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (22)
 7. Nghiên cứu Y học (14)
 8. Y học TP Hồ Chí Minh (9)
 9. Y dược học quân sự (9)
 10. Thông tin Y dược (8)
 11. Đông y (7)
 12. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (7)
 13. Y học quân sự (6)
 14. Dược học (5)
 15. Y học dự phòng (5)
 16. The New England journal of Medicine (5)
 17. La Presse Médicale (5)
 18. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (5)
 19. Sinh lý học Việt Nam (4)
 20. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (4)
 21. La Revue du Practicien (4)
 22. Ngoại khoa (3)
 23. Châm cứu Việt Nam (3)
 24. Thầy thuốc Việt Nam (3)
 25. Tạp chí Dược học (3)
 26. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (3)
 27. Br. J. of Plastic Surgery (3)
 28. Médecine et Maladies Infectieuses (3)
 29. The American Surgeon (3)
 30. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (3)
 31. Nội san Da liễu (2)
 32. Thông báo Kiểm nghiệm (2)
 33. Hình thái học (2)
 34. Nhi khoa (2)
 35. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 36. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 37. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 38. Thông tin y học (2)
 39. Da liễu (2)
 40. British journal of surgery (2)
 41. Y dược học lâm sàng 108 (2)
 42. Da liễu học Việt Nam (1)
 43. Nội khoa (1)
 44. Dược liệu (1)
 45. Bệnh Lao và Phổi (1)
 46. Tim mạch học Việt Nam (1)
 47. Kiểm nghiệm thuốc (1)
 48. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 49. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (1)
 50. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 51. Chính sách y tế (1)
 52. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (1)
 53. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 54. Tim mạch học (1)
 55. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 56. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 57. Tạp chí thông tin y dược (1)
 58. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 59. La Revue de Médecine Interne (1)
 60. Surgesy (1)
 61. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (1)
 62. Annals of Internal Medicine (1)
 63. La lettre du Rhumatologue (1)
 64. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 65. Annales de Pédiatrie (1)
 66. Y Học Việt Nam tháng 4 (1)
 67. La Press Médicale (1)
 68. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 69. Sinhl ý học (1)
 70. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 71. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 72. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 73. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 74. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)