Tất cả thư viện > Bài trích: 481

 1. Tất cả tạp chí (481)
 2. Y học thực hành (61)
 3. British J. of Surg. (39)
 4. La Revue du Praticien (39)
 5. La Presse Médicale (36)
 6. Y học Việt Nam (30)
 7. The New England journal of Medicine (28)
 8. Ngoại khoa (18)
 9. Y học dự phòng (18)
 10. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (14)
 11. Annals of Internal Medicine (14)
 12. Y học TP Hồ Chí Minh (12)
 13. Annales de Pédiatrie (12)
 14. Dược học (10)
 15. Thông tin Y dược (10)
 16. Y dược học quân sự (8)
 17. La Revue de Médecine Interne (8)
 18. Semaine Des Hopitaux (7)
 19. Hóa sinh y học (6)
 20. Tạp chí y học dự phòng (6)
 21. Răng hàm mặt (5)
 22. Nghiên cứu Y học (5)
 23. Tạp chí Y học Thực hành (5)
 24. Nội khoa (4)
 25. Dược liệu (4)
 26. Sản phụ khoa (4)
 27. Y học quân sự (4)
 28. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (4)
 29. British journal of surgery (4)
 30. The American Surgeon (4)
 31. Y học lâm sàng (3)
 32. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (3)
 33. Br. J. of Plastic Surgery (3)
 34. British Medical Journal (3)
 35. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 36. Nội san Sinh lý học (2)
 37. Nhi khoa (2)
 38. Thời sự Y dược học (2)
 39. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (2)
 40. Tạp chí Dược liệu (2)
 41. Y Học Việt Nam tháng 4 (2)
 42. La Prese Médicale (2)
 43. La Press Médicale (2)
 44. La Lettre de l''Infectiologue (2)
 45. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (2)
 46. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (2)
 47. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (2)
 48. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (2)
 49. Da liễu học Việt Nam (1)
 50. Nội san Điện quang (1)
 51. Nội san Đại học Quân y (1)
 52. Vệ sinh phòng dịch (1)
 53. Sinh lý học Việt Nam (1)
 54. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 55. Nội san Phụ sản (1)
 56. Thời sự Y học (1)
 57. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (1)
 58. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 59. Y dược học lâm sàng (1)
 60. Sinh lý học (1)
 61. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 62. Y học Việt Nam số đặc biệt (1)
 63. Tạp chí Y Dược học quân sự (1)
 64. La Revue du Practicien (1)
 65. Nội san Phụ khoa (1)
 66. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 67. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 68. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 69. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (1)