Tất cả thư viện > Bài trích: 1633

 1. Tất cả tạp chí (1633)
 2. Y học thực hành (453)
 3. Y học Việt Nam (161)
 4. Thông tin Y dược (71)
 5. British J. of Surg. (61)
 6. La Revue du Praticien (61)
 7. Dược học (58)
 8. Nghiên cứu Y học (53)
 9. Y dược học quân sự (50)
 10. Sản phụ khoa (29)
 11. Y học quân sự (29)
 12. Ngoại khoa (27)
 13. Y học dự phòng (27)
 14. Nội san Phụ sản (25)
 15. Châm cứu Việt Nam (24)
 16. Nội khoa (23)
 17. Y học TP Hồ Chí Minh (23)
 18. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (23)
 19. Vệ sinh phòng dịch (21)
 20. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (20)
 21. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (18)
 22. Sinh lý học Việt Nam (17)
 23. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (17)
 24. Đông y (15)
 25. The New England journal of Medicine (14)
 26. Dược liệu (13)
 27. Y học thảm họa và bỏng (13)
 28. Y học lâm sàng (12)
 29. La Presse Médicale (12)
 30. Y dược học lâm sàng 108 (12)
 31. Nội san Da liễu (10)
 32. Thông tin Y học Quân sự (10)
 33. Tai mũi họng Việt Nam (8)
 34. La Revue du Practicien (8)
 35. Răng hàm mặt (7)
 36. Thời sự Y dược học (7)
 37. Y tế công cộng (7)
 38. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (7)
 39. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (6)
 40. Y học cổ truyền (6)
 41. Nhãn khoa (6)
 42. Tim mạch học Việt Nam (6)
 43. Thời sự Y học (6)
 44. Tạp chí Dược học (6)
 45. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (6)
 46. Da liễu học Việt Nam (5)
 47. Xã hội học y tế (5)
 48. Thầy thuốc Việt Nam (5)
 49. Gan mật Việt Nam (5)
 50. Semaine Des Hopitaux (5)
 51. Thông báo Kiểm nghiệm (4)
 52. Hình thái học (4)
 53. Thông tin Y học cổ truyền (4)
 54. Thông tin Bỏng (4)
 55. Dinh dưỡng và Thực phẩm (4)
 56. Cấp cứu hồi sức (3)
 57. Tập san Dược học (3)
 58. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (3)
 59. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (3)
 60. Dân số và Phát triển (3)
 61. Annals of Internal Medicine (3)
 62. Annales de Pédiatrie (3)
 63. Y Học Việt Nam tháng 4 (3)
 64. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (3)
 65. Nội san Y sinh hóa học (2)
 66. Nội san Sinh lý học (2)
 67. Bệnh Lao và Phổi (2)
 68. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 69. Tư liệu Y học Quân sự (2)
 70. Kiểm nghiệm thuốc (2)
 71. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (2)
 72. Tạp chí Dược liệu (2)
 73. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 74. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (2)
 75. Tạp chí châm cứu Việt Nam (2)
 76. Tạp chí Dược học Quân sự (2)
 77. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (2)
 78. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 79. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 80. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (2)
 81. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (2)
 82. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (2)
 83. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (2)
 84. Nội san Điện quang (1)
 85. Tập san Nội khoa (1)
 86. Nhi khoa (1)
 87. Kiểm nghiệm (1)
 88. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 89. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 90. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (1)
 91. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (1)
 92. Chính sách y tế (1)
 93. Thông tin Điều dưỡng (1)
 94. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (1)
 95. Sinh lý học (1)
 96. Tuyển tập công trình 1997 (1)
 97. Lao và bệnh phổi (1)
 98. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 99. Tim mạch học (1)
 100. Các rối loạn thiếu hụt i (1)
 101. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 102. British journal of surgery (1)
 103. Surgery (1)
 104. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 105. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 106. Revue Medicale (1)
 107. La lettre du Rhumatologue (1)
 108. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 109. The American Surgeon (1)
 110. La Prese Médicale (1)
 111. La Presse Médicale: Infectiologie (1)
 112. Sinhl ý học (1)
 113. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 114. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 115. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 116. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (1)
 117. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (1)
 118. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)