Tất cả thư viện > Bài trích: 480

 1. Tất cả tạp chí (480)
 2. Y học thực hành (90)
 3. British J. of Surg. (40)
 4. Y học Việt Nam (37)
 5. Dược học (28)
 6. La Revue du Praticien (20)
 7. Ngoại khoa (17)
 8. Y dược học quân sự (17)
 9. Thông tin Y dược (15)
 10. Y học TP Hồ Chí Minh (15)
 11. Nghiên cứu Y học (13)
 12. Y học quân sự (10)
 13. Sinh lý học Việt Nam (10)
 14. Nội khoa (9)
 15. Y học dự phòng (7)
 16. Da liễu học Việt Nam (6)
 17. Dược liệu (6)
 18. Y học cổ truyền (6)
 19. Y học thảm họa và bỏng (6)
 20. Thông tin Bỏng (6)
 21. Nội san Da liễu (5)
 22. Nhãn khoa (5)
 23. Thời sự Y dược học (5)
 24. The New England journal of Medicine (5)
 25. La Presse Médicale (5)
 26. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (4)
 27. Y học lâm sàng (4)
 28. The American Surgeon (4)
 29. Vệ sinh phòng dịch (3)
 30. Đông y (3)
 31. Nhi khoa (3)
 32. Kiểm nghiệm thuốc (3)
 33. Thầy thuốc Việt Nam (3)
 34. Tạp chí Dược học (3)
 35. La Press Médicale (3)
 36. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (3)
 37. Y dược học lâm sàng 108 (3)
 38. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (3)
 39. Răng hàm mặt (2)
 40. Tai mũi họng Việt Nam (2)
 41. Tim mạch học Việt Nam (2)
 42. Dân số và Phát triển (2)
 43. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (2)
 44. British journal of surgery (2)
 45. Annales de Pédiatrie (2)
 46. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 47. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (2)
 48. Nội san Sinh lý học (1)
 49. Thông báo Kiểm nghiệm (1)
 50. Nội san Đại học Quân y (1)
 51. Nhãn khoa thực hành (1)
 52. Tập san Dược học (1)
 53. Hình thái học (1)
 54. Sản phụ khoa (1)
 55. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (1)
 56. Vệ sinh dịch tễ (1)
 57. Thời sự Y học (1)
 58. Dinh dưỡng và Thực phẩm (1)
 59. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (1)
 60. Công trình nghiên cứu khoa học (1)
 61. Nhãn khoa Việt Nam (1)
 62. Tạp chí y học dự phòng (1)
 63. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 64. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 65. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 66. Tạp chí Sinh lý học (1)
 67. Kidney (1)
 68. Kidney Internaonal (1)
 69. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (1)
 70. La Revue de Médecine Interne (1)
 71. Médecine Science (1)
 72. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 73. Annals of Internal Medicine (1)
 74. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 75. Dược Học tháng 3 (1)
 76. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 77. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (1)
 78. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (1)
 79. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 80. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (1)
 81. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (1)
 82. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 83. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (1)
 84. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)