Tất cả thư viện > Bài trích: 209

 1. Tất cả tạp chí (209)
 2. British J. of Surg. (52)
 3. Y học thực hành (29)
 4. Dược liệu (16)
 5. Y học Việt Nam (10)
 6. La Revue du Praticien (10)
 7. Dược học (8)
 8. Vệ sinh phòng dịch (6)
 9. Nội san bệnh lao và phổi (5)
 10. Da liễu học Việt Nam (4)
 11. Hình thái học (4)
 12. Răng hàm mặt (4)
 13. Nội san bệnh lao (4)
 14. Nghiên cứu Y học (4)
 15. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (4)
 16. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (4)
 17. Nội khoa (3)
 18. Bệnh Lao và Phổi (3)
 19. Sản phụ khoa (3)
 20. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (3)
 21. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (3)
 22. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (3)
 23. Nội san Da liễu (2)
 24. Nhãn khoa (2)
 25. Dân số và Phát triển (2)
 26. Thông tin Y dược (1)
 27. Tai mũi họng Việt Nam (1)
 28. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 29. Y học TP Hồ Chí Minh (1)
 30. Y học dự phòng (1)
 31. Y dược học quân sự (1)
 32. Chính sách y tế (1)
 33. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 34. Tim mạch học (1)
 35. Tạp chí y học dự phòng (1)
 36. Y học VN (1)
 37. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 38. The New England journal of Medicine (1)
 39. British journal of surgery (1)
 40. The New England Juornal of Medicine (1)
 41. Br. J. of Plastic Surgery (1)
 42. Revue des Maladies Respiratoires (1)
 43. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 44. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (1)
 45. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (1)
 46. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)