Tất cả thư viện > Bài trích: 1611

 1. Tất cả tạp chí (1611)
 2. Y học Việt Nam (267)
 3. Y học thực hành (229)
 4. British J. of Surg. (182)
 5. Ngoại khoa (118)
 6. Y học TP Hồ Chí Minh (81)
 7. Nghiên cứu Y học (64)
 8. Y dược học quân sự (51)
 9. Tim mạch học Việt Nam (49)
 10. Nội khoa (44)
 11. Y học quân sự (44)
 12. La Revue du Praticien (36)
 13. Thông tin Y dược (33)
 14. La Presse Médicale (32)
 15. The American Surgeon (30)
 16. Y dược học lâm sàng 108 (30)
 17. The New England journal of Medicine (27)
 18. British journal of surgery (19)
 19. Y học lâm sàng (18)
 20. Nội san Điện quang (14)
 21. Hình thái học (14)
 22. Tim mạch học (13)
 23. Thời sự Y dược học (12)
 24. Semaine Des Hopitaux (12)
 25. Đông y (10)
 26. La Revue du Practicien (9)
 27. Tai mũi họng Việt Nam (8)
 28. Sinh lý học Việt Nam (8)
 29. Sản phụ khoa (6)
 30. La Revue de Médecine Interne (6)
 31. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (6)
 32. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (6)
 33. Châm cứu Việt Nam (5)
 34. Thầy thuốc Việt Nam (5)
 35. Br. J. of Plastic Surgery (5)
 36. Annals of Internal Medicine (5)
 37. Nội san Y sinh hóa học (4)
 38. Vệ sinh phòng dịch (4)
 39. Y học dự phòng (4)
 40. Điện quang Việt Nam (4)
 41. La Revue Praticien (4)
 42. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (4)
 43. Y học cổ truyền (3)
 44. Thời sự Y học (3)
 45. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (3)
 46. Y dược học lâm sàng (3)
 47. Kidney (3)
 48. Cấp cứu hồi sức (2)
 49. Dược học (2)
 50. Nội san Sinh lý học (2)
 51. Nhi khoa (2)
 52. Nhãn khoa (2)
 53. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 54. Phẫu thuật tạo hình (2)
 55. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (2)
 56. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (2)
 57. Tạp chí Y học Việt Nam (2)
 58. Tạp chí Y học Thực hành (2)
 59. Tạp chí Y Dược học quân sự (2)
 60. The British Journal of Surgery (2)
 61. British Medical Journal (2)
 62. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 63. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 64. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (2)
 65. Nội san Da liễu (1)
 66. Răng hàm mặt (1)
 67. Nội san bệnh lao và phổi (1)
 68. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (1)
 69. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 70. Y học thảm họa và bỏng (1)
 71. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 72. Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 73. Gây mê và Hồi sức (1)
 74. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 75. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 76. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (1)
 77. Sinh lý học (1)
 78. Tạp chí Tai mũi họng (1)
 79. Y học VN (1)
 80. Bitish J. of Surg. (1)
 81. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu (1)
 82. Ydược học quân sự (1)
 83. Kiney International (1)
 84. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu huyết học (1)
 85. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (1)
 86. Surgery (1)
 87. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 88. Revue Medicale (1)
 89. La lettre du Rhumatologue (1)
 90. Revue du Rhumatisme edition Francaise (1)
 91. Annales de Pédiatrie (1)
 92. La revue du Médecine Interne (1)
 93. La Presse Médical (1)
 94. La Press Médicale (1)
 95. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (1)
 96. Semaine des Hopitauxn (1)
 97. La Reve de Médecine Interne (1)
 98. La Praticien (1)
 99. Thông tin Y học Quân sự (1)
 100. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (1)
 101. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 102. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (1)
 103. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 104. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (1)