Tất cả thư viện > Bài trích: 792

 1. Tất cả tạp chí (792)
 2. Y học thực hành (202)
 3. Y học Việt Nam (100)
 4. Y học TP Hồ Chí Minh (60)
 5. Y dược học quân sự (54)
 6. Nghiên cứu Y học (52)
 7. Nội khoa (34)
 8. Dược học (24)
 9. Thông tin Y dược (24)
 10. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (24)
 11. Y học quân sự (19)
 12. Y học lâm sàng (15)
 13. Y dược học lâm sàng 108 (15)
 14. La Revue du Praticien (14)
 15. La Presse Médicale (12)
 16. Thầy thuốc Việt Nam (10)
 17. The New England journal of Medicine (9)
 18. Sinh lý học Việt Nam (8)
 19. Thời sự Y học (7)
 20. Kidney (6)
 21. Dược liệu (5)
 22. Y học cổ truyền (5)
 23. Tim mạch học Việt Nam (5)
 24. Y học dự phòng (5)
 25. Dinh dưỡng và Thực phẩm (4)
 26. Tạp chí Dược học (4)
 27. British J. of Surg. (4)
 28. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (4)
 29. Hình thái học (3)
 30. Hóa sinh y dược học (3)
 31. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (3)
 32. Giáo dục sức khỏe (3)
 33. Y dược học lâm sàng (3)
 34. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (3)
 35. Nhi khoa (2)
 36. Thời sự Y dược học (2)
 37. Nhãn khoa Việt Nam (2)
 38. Kidney International (2)
 39. La Revue de Médecine Interne (2)
 40. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 41. Semaine Des Hopitaux (2)
 42. The American Surgeon (2)
 43. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (2)
 44. Nội san Y sinh hóa học (1)
 45. Vệ sinh phòng dịch (1)
 46. Đông y (1)
 47. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 48. Thông tin Y học cổ truyền (1)
 49. Nội san Phụ sản (1)
 50. Y dược học cổ truyền Việt Nam (1)
 51. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (1)
 52. Gan mật Việt Nam (1)
 53. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 54. Thông tin Điều dưỡng (1)
 55. Tạp chí Dược liệu (1)
 56. Tim mạch học (1)
 57. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (1)
 58. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (1)
 59. Tạp chí Y học Việt Nam (1)
 60. Tạp chí Y học Thực hành (1)
 61. British journal of surgery (1)
 62. Journal of the American Society of Nephrology (1)
 63. Annals of Internal Medicine (1)
 64. Revue Medicale (1)
 65. Medical Progress (1)
 66. La Press Médicale (1)
 67. British Medical Journal (1)
 68. Semaine des Hopitauxn (1)
 69. La Revue Praticien (1)
 70. Tạp chí Y (1)
 71. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (1)
 72. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (1)
 73. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (1)
 74. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (1)