Tình hình thiếu máu trẻ em 0-5 tuổi tại tỉnh Bình Định
Tóm tắt
Điều tra tình hình thiếu máu của 1.824 trẻ từ 0 - 5 tuổi ở 3 xã phường thuộc tỉnh Bình Định. Kết quả: tỷ lệ thiếu máu chung ở trẻ từ 0-5 tuổi là 36,98%, chủ yếu là thiếu máu nhẹ 32,78%. Lứa tuổi từ 7-24 tháng tuổi có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Ngoài ra ở lứa tuổi 49-60 tháng, tỷ lệ thiếu máu có khuynh hướng cao trở lại do trẻ bắt đầu tiếp xúc nhiều với môi trường dịch tễ giun sán. Nhiễm trùng da, viêm đường hô hấp dưới và viêm tai giữa có tỷ lệ thiếu máu cao. Tình trạng thiếu máu này có liên quan đến dinh dưỡng của trẻ, tình trạng nhiễm giun sán và nhiễm trùng kéo dài.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn