Thay đầu MOORE trong điều trị hoại tử chỏm xương đùi (nhân 53 ca)
Tóm tắt
53 bệnh nhân (bn) hoại tử chỏm xương đùi mổ thay 62 đầu MOORE từ 1/1998-12/1997, thời gian theo dõi trung bình 5 năm. Bn phân làm hai nhóm: nhóm đầu 34 trường hợp hoại tử chỏm sau gãy cũ cổ xương đùi; Nhóm 2 gồm 19 trường hợp tuổi 48-56, có 9 ca bị hai bên, do hoại tử vô mạch. Kết quả đánh giá bằng bảng điểm Judet: 45,6% bn có kết quả tốt, 49% kết quả trung bình và 5% kết quả xấu. Biến chứng sớm: trật khớp 5%, nhiễm trùng 1,5%, gãy vùng mấu chuyển 11%. Biến chứng muộn: lỏng chuôi 11%, lún sâu vào ổ chảo 3%.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn