Thẩm định loài giun tròn ký sinh ở mắt của người lần đầu tiên phát hiện tại Viẹt Nam chính xá là Thelazia Callipaeda bằng chỉ thị gen Cox1 hệ gen ty thể
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn