Tác dụng của viên nang chống oxy hóa belaf trên trạng thái chống oxy hóa và sự peroxy hóa lipid trong máu của công nhân sản xuất hóa chất trừ sâu
Tóm tắt
Nghiên cứu 43 công nhân ở các thời điểm trước và sau 30 ngày được uống BELAF. Kết quả: Hoạt độ superoxid dismutase (SOD) hồng cầu tăng ( 691,7 +/- 106,46 so với 984,23 +/- 102,98 U/gHb), trong khi hoạt độ glutathion peroxidase (GPx) và glutathion reductase (GR) hồng cầu không có sự biến đổi rõ rệt. Trạng thái chống oxy hoá toàn phần huyết tương tăng, nồng độ MDA giảm, hoạt độ ChE tăng. Đây là bước đầu nghiên cứu cho thấy BELAF có thể giúp cải thiện tình trạng chống oxy hoá trong hồng cầu và trong huyết tương của công nhân sản xuất hoá chất trừ sâu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn