Sự thay đổi lâm sàng, thông khí phổi và test lẩy da ở bệnh nhân hen phế quản dị ứng với dị nguyên Dermatophagoides pteronyssinus điều trị bằng miễn dịch đặc hiệu đường nhỏ dưới lưỡi
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn