Sự liên quan của một số biến đổi miễn dịch với thăng bằng acid-base và thành phần khí trong máu ở bệnh nhân lao phổi
Tóm tắt
Nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động số lượng bạch cầu, lympho và phản ứng tuberculin với rối loạn thông khí, thành phần khí máu và thăng bằng acid base ở 81 bệnh nhân lao phổi mới được chẩn đoán và điều trị tại Viện lao và bệnh phổi. Phương pháp dựa vào X-quang, phản ứng tuberculin, đếm số lượng bạch cầu, lympho trong máu ngoại vi, thăm dò thông khí phổi, đo pH, PCO2, HCO3, BE. Kết quả: giá trị trung bình bạch cầu và lympho của nhóm bệnh nhân tăng cao hơn đáng kể so với giá trị bình thường, giá trị trung bình của phản ứng tuberculin ở mức dương tính rõ rệt. 72,8% số bệnh nhân có rối loạn chức năng hô hấp, trong đó 58% là rối loạn hạn chế, 1,2% là rối loạn tắc nghẽn, 13,6% là rối loạn hỗn hợp, chỉ có 27,2% bệnh nhân có thông khí phổi bình thường. Các giá trị pH, PO2, PCO2, kiềm dư (BE) đều có biểu hiện rối loạn rõ rệt, chỉ HCO3 thay đổi không đáng kể. Trong số 10 mối tương quan đã kiểm định, chỉ thấy có khuynh hướng thiết lập mối tương quan giữa FVC và Tiffeneau, với pH và PO2 tuy vẫn còn ở mức không đáng kể.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn