Nghiên cứu trạng thái cân bằng acid-base trong nhiễm độc cấp TNT thực nghiệm
Tóm tắt
Tìm hiểu trạng thái cân bằng acid base trên 20 thỏ nhiễm độc cấp TNT. Thỏ bị nhiễm độc qua đường tiêu hoá với liều 250mg/kg thể trọng. Máy M.238 xác định các thông số cân bằng acid base như pH, pCO2, pO2 nhờ điện cực chọn lọc. Các thông số khác như HCO3, tCO2, BE được tính toan tự động nhờ bộ phận xử lý vi tính của máy. Kết quả: sau 8 giờ nhiễm độc, thỏ bị nhiễm kiềm hoá, sau 24 giờ cơ thể tự bù nên trạng thái cân bằng acid base trở về trước nhiễm độc (72 giờ), nếu trạng thái cân bằng acid base chuyển hoá mất bù sẽ dẫn tới tử vong.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn