Nghiên cứu sự thay đổi lâm sàng, test lẩy da và thông khí phổi ở bệnh nhân hen phế quản dị ứng điều trị bằng miễn dịch đặc hiệu đường tiêm trong da
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn