Nghiên cứu sự có mặt của một số cytokin {IL-1bêta, IL-6, TNFanpha} và bêta2 microglobulin trong bệnh đa u tuỷ xương
Tóm tắt
Nghiên cứu 21 bệnh nhân (bn) tuổi 40-71 lần đầu đa u tuỷ xương tại Khoa lâm sàng các bệnh máu Viện Huyết học-Truyền máu từ 8/2000 - 3/2001. Nhóm chứng gồm 20 người khỏe mạnh (40-50 tuổi), không mắc bệnh mạn tính, đã sàng lọc HBV, HCV âm tính. Qua định hướng cytokin và beta2 microglobulin (beta2M) huyết thanh bằng phương pháp đồng vị phóng xạ, kết quả thấy: nồng độ beta2M và nhiều cytokin tăng trên các bn đa u tuỷ xương so với người bình thường. Nồng độ này cao hơn hẳn ở giai đoạn III so với giai đoạn I, II và phù hợp với các yếu tố tiên lượng như cretinin máu, calci hay axit uric. Nồng độ TNF anpha, IL-6 và IL-1beta tăng tuỳ theo mức độ và các triệu chứng của bệnh đa u tuỷ xương.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn