Nghiên cứu nồng độ homocystein máu, yếu tố nguy cơ mới của tai biến mạch máu não
Tóm tắt
Nghiên cứu 108 BN tai biến mạch máu não (TBMMN), 108 chứng tương đồng tuổi, giới tương ứng tại BV Trung ương Huế năm 2004. Kết luận: tăng nồng độ homocystein máu trung bình là yếu tố nguy cơ mới trong bệnh TBMMN. Nó có thể là yếu tố nguy cơ đơn độc hay kết chùm với các yếu tố nguy cơ khác của TBMMN (đặc biệt tăng huyết áp). Tỉ lệ tăng nồng độ homocystein máu trong nhóm bệnh cao hơn nhóm chứng. Homocystein có tương quan thuận chặt chẽ với các yếu tố nguy cơ của TBMMN (tuổi, thuốc lá, huyết áp, urê máu, creatinin máu, HCT, tiểu cầu). Đặc biệt tương quan nghịch rất chặt chẽ với thang điểm Glasgow. Định lượng nồng độ homocystein máu ở BN TBMMN thì có thể tiên lượng được mức độ nặng về tri giác của BN.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn