Một số chỉ số hoá sinh ở người Việt Nam bình thường thực hiện trên một máy phân tích tự động ở bênhj viện Hữu Nghị
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn