Một số chỉ số hoá sinh ở người Việt Nam bình thường thực hiện trên một máy phân tích tự động ở Bệnh viện Hữu Nghị
Tóm tắt
Tình hình xét nghiệm sinh hóa của Bệnh viện trong 4-5 năm qua: 1)Số lượng từ 52.000 lên 140.000 xét nghiệm/năm. 2) Các loại từ 55 lên 90 loại. 3) Chất lượng, độ chính xác chưa cao nay 90% kết quả đạt độ chính xác cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn