Động học của sự tương tác giữa Fructose 1,6-bisphosphat aldolase và các dẫn xuất của heparin
Tóm tắt
Fructose 1,6 bisphosphate adolase A và C (FPA A4 và C4) được phát hiện gắn đặc hiệu với heparin ở điều kiện sinh lý lực ion. Tác giả đã phát hiện thấy rằng hoạt độ của FPA bị ức chế đáng kể bởi heparin. Khả năng ức chế hoạt độ FPA A4 và C4 của heparin phụ thuộc vào mức độ sulphát hóa. Hoạt tính ức chế FPA của heparin tăng tỷ lệ thuận với chiều dài phân tử. Nghiên cứu động học cho thấy sự ức chế hoạt tính FPA của heparin là sự ức chế tuyến tính hỗn hợp, trong đó tốc độ phản ứng có thể bị ức chế hoàn toàn ở nồng độ heparin cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn