Điều trị mộng thịt bằng phẫu thuật ghép kết mạc tự thân phối hợp áp mitomycin C
Tóm tắt
Mục đích: đánh giá hiệu quả của phương pháp phẫu thuật ghép kết mạc tự thân phối hợp áp mitomycin C(MMC) 0,04% để điều trị mộng thịt nguyên phát và tái phát và so sánh với các phương pháp khác. Đối tượng và phương pháp:Từ 10/97 đến 12/98 tại Viện mắt TW đã tiến hành phẫu thuật cho 63BN (68 mắt-có 18 mắt mộng tái phát. Tiến hành phẫu thuật ghép kết mạc tự thân phối hợp áp MMC0,04% 3 phút chỉ một lần trong mổ. BN được theo dõi từ 3-12 tháng sau phẫu thuật. Kết quả: tỉ lệ tái phát 1,96% (1 mắt) ở nhóm mộng tái phát, 2,94% (2mắt) bị viêm chấm giác mạc, 2,94% có xuất huyết dưới mảng kết mạc ghép, 2,94% phát triển u hạt. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy tính ưu việt của phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc tự thân phối hợp áp MMC 0,04% ddể điều trị mộng chống tái phát.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn