Đánh giá tình hình hiến máu tình nguyện tại hội chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh trong 4 năm 1995-1996-1997-1998
Tóm tắt
Tình hình hiến máu nhân đạo ở TP. Hồ Chí Minh từ 1995-1998 như sau: 1995: 10.283 đơn vị , 1996: 16.473 đơn vị, 1997: 23.304 đơn vị, 1998: 27.736 đơn vị. Tỷ lệ các đơn vị máu bị loại bỏ 1995: 12,81%, 1996: 10,67%, 1997: 11,31%, 1998: 17,78%. Tỷ lệ các bệnh lây nhiễm: HBsAg(+): 8,66%, anti HCV(+): 3,17%, anti HIV(+): 0,36%, VDRL(+): 1,04%, KST sốt rét (+): 0,33%, các kháng thể bất thường(+): 0,34%. Máu đục: 630 đơn vị (0,8%), máu đông: 10 đơn vị (0,01%).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn