Đánh giá kết quả phòng chống sốt rét từ năm 1991-1998 tỉnh Sơn La
Tóm tắt
Thống kê tần số xuất hiện dịch sốt rét (SR) tại tỉnh Sơn la từ năm 1966-1993. Điều tra sự hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số về bệnh năm 1993-1994. Thống kê tình hình mắc SR ở tỉnh Sơn La từ năm 1991-1998. Kết quả cho thấy từ năm 1976-1993 dịch SR ở Sơn La thường xảy ra vào tháng 7. tuy nhiên ở mỗi huyện có sự khác nhau về thời gian. Hiểu biết của người dân về công tác phòng chống SR còn thấp. Tình hình Sr ở Sơn La đã được khống chế và giảm macnh trong những năm gần đây, đặc biết là từ năm 1996, 1997 và 1998.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn