Đánh giá hiệu quả điều trị miễn dịch đặc hiệu trong hen phế quản do dị nguyên Dermatophagoides Pteronyssinus bằng đường dưới lưỡi
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn