Đặc điểm hình thái học ung thư đại - trực tràng
Tóm tắt
Nghiên cứu hình thái học 140 trường hợp ung thư đại trực tràng. Tỷ lệ bệnh nam/nữ là 0,9, theo nhóm tuổi nam/nữ không có sự khác biệt rõ rệt. Bệnh có xu hướng tăng dần theo tuổi, chiếm tỷ lệ cao từ trên 40 tuổi. U trực tràng 33,5%, đại tràng sigma 14,3%, đại tràng trái 12,1%, đại tràng góc gan 12,9%. U manh tràng 7,9%, đại tràng ngang 5%, đại tràng góc lách 5%. Ung thư thể sùi 54,8%, thể loét 11,6%, thể thâm nhiễm 14,3%. Có 8 trường hợp u phối hợp cả sùi, loét và thâm nhiễm không định được typ. 96,4% ung thư đại tràng thuộc loại biểu mô trong đó 85,7% là ung thư biểu mô tuyến. Ung thư nhầy 7,4% và ung thư tế bào nhẫn 2,9%, ung thư không biệt hóa 0,7%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn