Công suất trung bình của thể thủy tinh nhân tạo thông qua 2 thông số trục nhãn cầu và khúc xạ giác mạc ở người lớn tuổi Việt Nam bị đục thể thủy tinh
Tóm tắt
Nghiên cứu 450 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, >16 tuổi. Kết quả cho thấy: độ dài trục nhãn cầu và độ khúc xạ giác mạc trung bình là 2 thống số cần thiết phải biết đối với phẫu thuật viên nhãn khoa muốn đặt thuỷ tinh thể nhân tạo tại cơ sở không có máy siêu âm hệ A vì từ 2 thông số này cho phép hiểu được khái niệm về công suất thể thuỷ tinh nhân tạo trung bình cần lựa chọn đối với người Việt Nam trưởng thành bị đục thể thuỷ tinh. Trục nhãn cầu ở nam: 22,808±0,97, nữ: 22,705±0,85. Công suất khúc xạ giác mạc: nam 43,633±1,957, nữ 44,618±1,838. Công suất trung bình của thể thủy tinh nhân tạo: nam 20,6 và nữ 19,7.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn