Chẩn đoán tế bào học ung thư gan bằng chọc hút kim nhỏ có hướng dẫn của siêu âm
Tóm tắt
Mục đích: tìm hiểu giá trị của phương pháp tế bào học, qua đó góp phần vào việc chẩn đoán ung thư gan được tốt hơn nhất là ung thư sớm. Đối tượng: 148 bệnh nhân (104 nam, 44 nữ, từ 18-77 tuổi) từ 1990-1992 tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện 108. Phương pháp: siêu âm, chọc kim và khối u dưới hướng dẫn của siêu âm. Chất hút ra từ khối u được dàn trên các lam kính (từ 3-6 lam) sau đó cố định bằng cồn tuyệt đối và nhuộm Giemsa. Phân tích bằng kính hiển vi quang học. Kết quả: tác giả đã tổng kết về các vấn đề: kích thước u để chọc hút tế bào, kết quả tế bào học qua các lần chọc u, đối chiếu kết quả tế bào học lần chọc thứ nhất với kích thước u và phân loại tế bào học ung thư gan. Kết luận: chọc hút gan bằng kim nhỏ cho chẩn đoán dương tính đạt 85,8%, chẩn đoán âm tính đạt 97,9%. Phân tích hình ảnh tế bào học có thể định loại được UTGNP và UTGTP. Tuy nhiên việc xác định sẽ gặp khó khăn khi hình ảnh tế bào học không điển hình, có thể nhầm với apxe gan trong trường hợp u lớn có hoại tử, bội nhiễm viêm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn