Chẩn đoán nhanh tình trạng chức năng tuyến giáp bằng phương pháp chụp mạch phóng xạ tuyến giáp
Tóm tắt
Phương pháp chụp mạch tuyến giáp bằng Tc-99m pertechnetate trên máy gamma camera và nhận định kết quả tình trạng chức năng tuyến giáp. Tiêm Tc-99m vao tĩnh mạch, theo dõi thời gian dịch chuyển phóng xạ từ động mạch cảnh vào tới tuyến giáp. Kết quả: người bình giáp: thời gian dịch chuyển từ 2-4s; người cường giáp: dưới 2s (trung bình 1,5s); người nhược giáp: 6-15 giây.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn