Chẩn đoán chức năng tuyến giáp bằng phương pháp y học hạt nhân
Tóm tắt
Giới thiệu một số phương pháp chẩn đoán chức năng tuyến giáp trong các cơ sở y học hạt nhân ở Việt Nam: phương pháp chẩn đoán chức năng in-vivo (Đo độ tập trung dược chất phóng xạ tại tuyến giáp, đo chỉ số cổ đùi, nghiệm pháp kìm hãm, nghiệm pháp Querido). Phương pháp ghi hình (xạ ký mạch tuyến giáp, xạ hình vạch thẳng, xạ hình với gamma camera, SPECT) và phương pháp in-vitro

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn