Các chế phẩm làm giảm sự giải phóng histamin từ các tế bào mastoxit
Tóm tắt
Những chế phẩm thuộc nhóm này có ketotiphen và kromolin - Na làm ổn định màng tế bào mastosit, ngăn cho histamin không ra khỏi chúng, dưới tác động của cơ chế do IgE, ảnh hưởng kích thích thần kinh, tác động nhiệt và những tác động khác trong những trường hợp trấn áp các cơn ngạt, hen phế quản do lạnh hay do bị cảm ứng bởi sự căng thẳng của cơ thể. Tác động của kromolin - Na và ketotiphen tới các tế bào mastoxit có liên quan tới sự áp chế do chúng gây nên đối với hoạt tính của men phosphodietilaza.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn