Các biểu hiện tim mạch ở 55 bệnh nhân bị hội chứng chuyển hóa điều trị tại khoa Tim mạch Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng năm 2006
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn