Bước đầu tìm hiểu hiệu quả chạy thận nhân tạo chu kỳ dựa vào giá trị của biểu thức KT/V
Tóm tắt
Đánh giá hiệu quả chạy thận nhân tạo (TNT) dựa vào giá trị biểu thức Kt/v tính theo phương pháp Daurgidas. Đối tượng: 22 bn tuổi 31-70 (trung bình 57,7). Địa điểm: Bệnh viện Hữu Nghị 1993-1997. Kết quả: Kt/v trung bình = 1,33 (0,92-1,67). Bn có giá trị Kt/v >/=1,33 có vẻ có tiên lượng hồi phục tốt hơn. Chạy TNT với chu kỳ 2 lần/tuần, mỗi lần kéo dài 5-6 giờ khi giá trị Kt/v>/=1,33 cũng có dấu hiệu đạt được hiệu quả. Kết luận: Đây là phương pháp đơn giản nhưng thiết thực giúp thầy thuốc có cơ sở điều chỉnh trong chỉ định phù hợp với từng bệnh nhân

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn