Bước đầu tạo lập và áp dụng chuỗi xung STIR trong chẩn đoán sớm các tổn thương xương
Tóm tắt
Phòng cộng hưởng từ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu Nghị đã tạo lập và áp dụng chuỗi xung STIR trong việc chẩn đoán sớm các tổn thương xương. Kết quả đã tạo lập được chuỗi xung STIR mới đặt tên là HuuNghiSTIR. Hình ảnh của chuỗi xung HuuNghiSTIR có chất lượng tốt ngang chuỗi xung chuẩn. Hiệu quả chẩn đoán các tổn thương xương sớm của ảnh STIR là rất khả quan trên một số trường hợp chấn thương cột sống và khớp gối.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn