Bước đầu nghiên cứu tác dụng phục hồi miễn dịch ở chuột nhắt trắng bị chiếu tia GAMMA của dịch chiết toàn phần rễ cây MORINDA CITRIFOLIA
Tóm tắt
Gây ức chế miễn dịch bằng chiếu tia xạ gamma ở chuột nhắt 18-20g với liều 100R/ngày trong 6 ngày liên tiếp. Liều điều trị của dịch chiết rễ Morinda citrifolia là 250mg/kg thể trọng/ ngày trong 9 ngày, đường uống. Các thông số nghiên cứu gồm: trọng lượng tương đối của lách và tuyến ức, số lượng tổng bạch cầu, số lượng từng dòng của limphô, NK, neutro, môn trong microlit máu ngoại vi và tỉ lệ tế bào hoa hồng mẫn cảm, tạo quầng dung huyết, dương tsinh với anti-LFA-1 của tế bào lách, phản ứng bì với OA (Al()H)3) và tỉ lệ % số chuột sống sót sau chiếu tia 14 ngày. Các xét nghiệm giải phẫu của lách, tuyến ức và tủy xương cũng được tiến hành ở một số chuột đại diện cho các nhóm. Phác đồ điều trị là 3 ngày trước chiếu tia, điều trị đồng thời và điều trị sau khi chiếu xong tổng liều tia, với cùng liều lượng và thời gian. Kết quả: việc phân liều chiếu tia gây tỷ lệ chết rất cao (37,5%). Sau khi chiếu đủ tổng liều 3 ngày các chuột nghiên cứu đều bị ức chế miễn dịch và giảm bạch cầu tuỷ nặng nề. Hầu hết các thông số đều tự phục hồi sau 14 ngày chiếu tia. Điều trị với dịch chiết trước chiếu tia 3 ngày cho kết quả tốt nhất và sớm nhất, tỷ lệ sống sót sau 14 ngày cũng cao nhất (57%). Có tác dụng phục hồi của bạch cầu tuỷ sau chiết tia.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn